Webbenkät till dig som skolsköterska

25 januari 2020 11:23
Forskare vid högskolan Kristianstad och högskolan i Skövde har startat ett projekt om yrkesmässig handledning för skolsköterskor. Syftet med den inledande studien är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av yrkesmässig handledning.

Idag erbjuds en del skolsköterskor yrkesmässig handledning men omfattning, utformning, erfarenheter och uppfattningar av yrkesmässig handledning för skolsköterskor är vad vi känner till inte utforskat. Forskning inom området kan bidra med kunskap och underlag för utveckling inom området. 
Vi hoppas att du som är yrkesverksam skolsköterska vill besvara enkäten, som nås via länk  https://www.webbenkater.com/s/718b68f 

Ansvariga forskare och kontaktuppgifter vid frågor: 
Eva-Lena Einberg evalena.einberg@hkr.se
Lektor vid högskolan Kristianstad
Marie Wilhsson marie.wilhsson@his.se
Lektor vid högskolan i Skövde