Vill du bli granskare för säker suicidprevention?

28 juni 2019 21:03

Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team och du representerar din yrkesorganisation. I uppdraget ingår inläsning av material, startseminarium för granskare, platsbesök hos de deltagande verksamheterna samt rapportskrivning.


Det är respektive yrkesorganisation som utser granskare till projektet, men du är välkommen att skicka en intresseanmälan till Löf.

Meddela var du arbetar och vilken yrkesorganisation du är medlem i.
Granskningsuppdraget omfattar 7 dagar. För att du ska kunna vara tjänstledig med bibehållen lön erbjuds din arbetsgivare ersättning från Löf. Löf står för även för logi och resor.

Preliminär tidplan för granskningsomgången VT-20
Inläsning av material, en valfri dag (v. 51-2)
v. 3 Startseminarium för granskare i Stockholm
v. 4 Övningsledardag för granskare i Stockholm
v. 6 Platsbesök hos verksamheter
v. 11 Deadline för återföringsrapport
Okt 2020 Uppföljande platsbesök

KONTAKT ssp@lof.se   |  www.lof.se   |    08-551 010 00