En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift. Är du den vi söker? Eller känner du någon som skulle vara aktuell?Är du intresserad av att vara med och påverka hälso- och sjukvårdens utveckling samt främja forskning, utveckling och utbildning inom skolsköterskans funktionsområde?Vill och kan du bidra med din fritid för att främja samarbete med Riksföreningar och nätverk inom Svensk Sjuksköterskeförening samt andra organisationer och myndigheter?Är du intresserad av klargöra och belysa normgivning och regelverk som styr Elevhälsan?Har du kunskaper som bidrar till att fortsätta hålla en hög nivå på Riksföreningens kongress, tidning, hemsida, ekonomi samt remissvar och dokument?Har du hög arbetsmoral och bidrar till ett gott samarbetsklimat?Då är du kanske en framtida styrelsemedlem! Om detta låter intressant kan du skicka en intresseanmälan/nominering till valberedningen genom att fylla i en intresseanmälan och skicka in den till valberedningen.
Valberedningens uppgiftValberedningen tillsätts av årsmötet och består av tre ledamöter som är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen. Gången i valberedningsarbetet:1. UndersökningUnder novembermötet diskuterar valberedningen med styrelsen för att få fakta, synpunkter och förslag genom att bl.a. att fråga om framtidsplaner, samarbete inom styrelsen, kommande stadgeförändringar m.m. som leder till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen.2. AnalysFastställer utgångsläget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare något år? Vilka kandiderar igen? Finns det några som inte anses vara fortsatt lämpliga eller har suttit för länge?Klargör vilka poster och funktioner som blir vakanta.Fastställer kravprofiler. Vilka styrelsefunktioner kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de som individer och som grupp?Klargör vilka delar av landet som bör representeras för bästa spridning.3. Lämpliga kandiaterInhämtar förslag på lämpliga kandidater från medlemmarna. Förslag och intresseanmälningar ska vara inlämnat till valberedningen senast den 15 januari.4. Egna kandidaterValberedningen kan också föreslå egna kandidater. Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.5. Kollar kandidaterGör en lista på alla föreslagna kandidater samt kontrollera att alla verkligen kandiderar. Intervjuar kandidaterna vid behov samt inhämtar referenser.6. Styrkor & svagheterAnalyserar kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.7. ValVäljer ut de mest lämpliga. Ser till att förslaget är balanserat och skriver en motivation för var och en av dem. Framför förslaget på årsmötet och motiverar det.Kontakta valberedningen på mail: valberedningen@skolskoterskor.se
Susann Magnusson ordförande

Lena wessen ledamot

SkolsköterskaÖstersunds kommun
Susann Magnusson ordförande

charlotte Friberg ledamot

Verksamhetschef EMIAcademedia grundskolorSpecialistsjuksköterskaHälso- och sjukvård barn och unga
Susann Magnusson ordförande

Malin callh ledamot

SkolsköterskaMedicinskt LedningsansvarVänersborgs kommun