Susann Magnusson ordförande

Susann Magnusson

ordförande

ordforande@skolskoterskor.se

Enhetschef EMI
Uddevalla Kommun
Specialistsjuksköterska
Hälso- och sjukvård
barn och unga

Ladda ner pressbild

Susann Magnusson ordförande

EVA SUNDBOM

SEKRETERARE

sekreterare@skolskoterskor.se

Skolsköterska
Luleå Kommun
Specialistsjuksköterska
Hälso- och sjukvård
barn och unga
Öppen hälso- och sjukvård

Ladda ner pressbild

Susann Magnusson ordförande

Åsa Råhlén

Redaktör

redaktor1@skolskoterskor.se
Skolsköterska

Karlskrona kommun

Specialistsjuksköterska

Öppen Hälso- och sjukvård

Susann Magnusson ordförande

Christina stenhammar

kommunikatör vice ordförande

kommunikator@
skolskoterskor.se

Verksamhetschef Centrala elevhälsan Uppsala Kommun
Specialistsjuksköterska
Hälso- och sjukvård barn & unga
Med Dr

Ladda ner pressbild

AGNETA FRÖJDMAN

KONGRESSANSVARIG

medlem@skolskoterskor.se

Medicinskt ledningsansvarig Lärande i Sverige
Specialistsjuksköterska
Öppen hälso- och sjukvård

Ladda ner pressbild

Susann Magnusson ordförande

ULRIKA BRÄNNSTRÖM

KONGRESSANSVARIG

kongress2@skolskoterskor.se

Skolsköterska
Skellefteå kommun
Specialistsjuksköterska
Öppen hälso- och sjukvård

Ladda ner pressbild

Susann Magnusson ordförande

CHRISTINA LEACH

KASSÖR

kassor@skolskoterskor.se

Bitr.Enhetschef Barn och Elevhälsan
Verksamhetschef EMI
Nacka Kommun
Specialistsjuksköterska
Öppen hälso- och sjukvård

Ladda ner pressbild

Susann Magnusson ordförande

maria göransdotter

hammar redaktör

redaktor2@skolskoterskor.se

Skolsköterska Internationella Engelska skolan Östersunds 
Specialistsjuksköterska
Öppen hälso- och sjukvård

Ladda ner pressbild

Susann Magnusson ordförande

carina strömqvist

redaktör

redaktor1@skolskoterskor.se

Enhetschef EMI
Helsingborg kommun
Specialistsjuksköterska
Öppen hälso- och sjukvård

Ladda ner pressbild