Riksföreningen för skolsköterskor delar varje år ut stipendium. OBS! Det finns ett beslut att stipendium INTE delas ut för deltagande i vår egen kongress. Stipendiet delas ut under förutsättning att det är minst tre sökande. Vi prioriterar ansökningar från medlemmar som inte beviljats medel tidigare.

Hälsofrämjande arbete och forskning

Riksföreningen för skolsköterskor vill stödja utvecklingen för skolsköterskans kompetens inom elevhälsan och välkomnar stipendieansökningar fortlöpande under året. Vid två av årens styrelsemöten lyfts stipendieansökningarna, i januari och augusti (sista ansökningsdagar 31/12 och 31/7) för att ta ställning till och fördela stipendier. Sökande skall vara medlem i Riksföreningen sedan minst två år. Beviljat stipendium måste lösas in senast 30 juni respektive 31 december.

Riksföreningens Stipendium

Stipendium för forskning och utveckling samt nationellt och internationellt samarbete och deltagande i internationella konferenser. Stipendium beviljas inte för deltagande i Riksföreningens egen kongress. 

Årets Skolsköterska

Är du skolsköterska, rektor eller kanske verksamhetschef och vill uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolsköterska. Förutom äran tilldelas Årets skolsköterska ett stipendium på 10 000 kronor.

Läs mer om kriterier och nominering!

Galderama Nordic Stipendium

Galderma Nordic har glädjen att via Riksföreningen för Skolsköterskor utdela ett stipendium om 10 000 kronor. Med detta stipendium vill vi inspirera dig som skolsköterska att sprida kunskap om akne till dina elever och på så sätt förbättra deras livskvalitet.

Stipendiet delas ut till dig som har ett engagemang för att förbättra livskvaliteten hos elever med akne. Detta kan ske genom aktiviteter på eller utanför skolsköterskemottagningen för att höja kunskapsnivån och belysa en fråga som påverkar många unga.

Trans-Ver-Sal Stipendium

Allderma AB har beslutat att via Riksföreningen för skolsköterskor instifta ett stipendium om 10 000 kr.
Stipendiet delas ut till en skolsköterska med ledningsansvar att återinföra i sin verksamhet.

STIPENDIATER