Med tidningen Skolhälsan vill vi bidra till skolsköterskans yrkesutveckling genom att publicera artiklar om elevhälsans medicinska insats, sprida aktuell forskning genom reportage om skolsköterskors projekt och studier, publicera aktuell och intressant forskning från andra yrkeskategorier, som bidrar till alla elevers möjlighet att nå sin fulla potential.

En förutsättning för  Skolhälsan är att medlemmarna är aktiva och skriver artiklar till tidningen. Tipsa gärna redaktörerna om projekt, studier, litteratur eller om du själv vill bidra med ett manus. Tidningen ingår i medlemskapet i Riksföreningen för skolsköterskor.  

 

Läs ett exemplar av Skolhälsan?

Här kan du läsa Skolhälsan digitalt. Du som är medlem kan logga in med dina medlemsuppgifter  och då få tillgång till Skolhälsans arkiv.

Logga In

Vill du prenumerera på Skolhälsan?

Du som inte är medlem men ändå intresserad av vår tidning, kan prenumerera på den. Fyll i formuläret för att göra en prenumerationsansökan!

 

Vill du bidra till Skolhälsan?

För Skolhälsan är det viktigt att medlemmar är aktiva och skriver artiklar till tidningen. Tipsa gärna redaktörerna om projekt, studier, litteratur eller om du själv vill bidra med ett manus. Här hittar du lite tips på hur man skriver en artikel till Skolhälsan. 

Så här skriver du i Skolhälsan 2020

UTGIVNINGSPLAN

NUMMER 1 - 28 feb 2020
NUMMER 2 - 24 april 2020
NUMMER 3 - 18 sept 2020 
NUMMER 4 - 20 nov 2020

REDAKTION

ANSVARIG UTGIVARE:
Susann Magnusson
ordforande@skolskoterskor.se

Redaktörer:
Åsa Rohlén
redaktor1@skolskoterskor.se

Maria Göransdotter Hammar
redaktor2@skolskoterskor.se

Annonsering:

Anna-Karin Jakobsson
anna-karin@tfod.se
Tel. 08-610 06 33
Mobil. 070-756 77 29

THE FACTORY OF DESIGN
Tomtebogatan 44 113 38
Stockholm
www.thefactoryofdesign.se

ARTIKELREGISTER