School Nurses International (SNI) 2019

1 augusti 2019 23:08
Riksföreningen har i juli 2019 arrangerat en internationell kongress i Stockholm. SN 2021 anordnas i Tokyo.

Riksföreningen för skolsköterskor arrangerade i år en internationell kongress (SNI) den 22-26 juli i Stockholm på Foresta, Lidingö. Konferensen hade 181 deltagare från 24 olika länder. Det var ett fantastiskt tillfälle att knyta kontakter med kollegor i andra länder och ta del av aktuell forskning. Engagemanget och stämningen var på topp.

SNI arrangeras vartannat år, nästa gång är Japan värdland, SNI 2021 i Tokyo.