Psykisk ohälsa bland barn måste tas på allvar.

22 november 2018 07:14
Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Det har rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visat under flera år. Därför vill vi mana till att ta barns och ungas psykiska hälsa på stort allvar.

I slutet av förra året rapporterade Socialstyrelsen att närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige hade sökt vård på grund av psykisk ohälsa år 2016. Under det senaste decenniet har andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos av läkare inom den specialiserade vården eller förskrivits psykofarmaka ökat med 100 procent.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.