Polio vaccin och PANDAS

22 november 2018 07:14
Under den senaste tiden har det varit en del uppmärksamhet kring ett avsnitt av TV-programmet ”Sofias änglar”. I TV-programmet nämndes att barnet (som har PANDAS) blev sjukt efter att ha fått vaccin bland annat mot polio. Detta uttalande har lett till frågor från föräldrar som ska vaccinera sina barn samt ett antal inlägg i media.

Vacciner som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är välbeprövade och säkra. Dessa vacciner har inte visat öka risken för autoimmuna, neurologiska eller neuropsykiatriska sjukdomar. Sjukdom eller ovanlig medicinsk händelse under en viss tidsperiod efter vaccination behöver inte betyda att det finns ett orsakssamband.

Inaktiverat poliovaccin som används i Sverige har funnits sedan 50-talet, och erbjuds till alla barn enligt vaccinationsprogrammets schema. Vaccin kan ge milda biverkningar som rodnad vid injektionsställe och feber. Allvarliga biverkningar i form av allergisk reaktion har beskrivits men är mycket sällsynta.

Läs mer om PANDAS

Läs barnläkare Jonas Ludvigssons debattartikel