Nytt nummer av Skolhälsan har utkommit

6 mars 2019 23:20
Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i ett elevhälsoteam.

För ett tag sedan fick du som medlem ett rykande färskt nummer av Skolhälsan. Du som är medlem kan även läsa den digitalt. Bara att logga in i Skolhälsans arkiv.