Nyckeltal för skolsköterskor- hur resonerar styrelsen?

14 april 2019 08:40
För att skolsköterskan ska kunna verka enligt skollagen i en samlad elevhälsa, bidra till en god lärmiljö för att eleverna ska nå utbildningens mål samt erbjuda alla elever en likvärdig elevhälsa anser styrelsen att det är flera faktorer som bör tas i beaktan vid resursfördelning.

Uppgifter om nyckeltal för skolsköterska efterfrågas ofta, siffran 400 elever/heltid skolsköterska är inte längre aktuell.

Läs mer om hur Riksföreningens styrelse resonerar Klargörande gällande nyckeltal 2019