Ny utgåva av kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats

18 augusti 2020 05:17
Kvalitetsmåttet är ett verktyg för skolan som vårdgivare för att kunna garantera en hög patientsäkerhet. Nu finns en ny version med fokus på HUR kommuner och fristående huvudmän ska klara att uppfylla de lagkrav som finns.Skolan är inte bara huvudman utan även vårdgivare. Det innebär ett ansvar att upprätthålla en god patientsäkerhet och kvalitet utifrån gällande lagstiftning. Vid tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört hos huvudmän framgår att skolan som vårdgivare saknar god kunskap om regelverket och brister i sitt ansvar.Riksföreningen för skolsköterskor och Skolläkarföreningen publicerar nu sin reviderade och utvecklade version av kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats (EMI). Den fungerar som en slags verktygslåda. Det som är nytt på med den nya utgåvan är att den inte bara svarar på frågan vad utan även hur.