Riksföreningen för skolsköterskor är en ideell medlemsförening för legitimerade sjuksköterskor som arbetar eller har arbetat som skolsköterskor. Idag är vi ca 2500 medlemmar. Årsavgiften är för närvarande 375 kr per år. Riksföreningen är en del av Svensk sjuksköterskeförening och därför ser vi gärna att du har ett medlemskap även hos dem. Som medlem i föreningen får du:- En mötesplats för yrkesspecifik tillhörighet med  möjlighet att skapa nätverk- Möjlighet att medverka till skolsköterskerollens utveckling- Tidningen Skolhälsan fyra gånger/år- Reducerat pris på Riksföreningens kongress- Möjlighet att söka stipendium från Riksföreningen

VANLIGA FRÅGOR KRING MEDLEMSKAP:

Hur ändrar/uppdaterar jag mina medlemsuppgifter?

Gå in på din sida via länken  https://forening.foreningshuset.se/riksforeningen-for-skolskoterskor/loggain och gör själv de ändringar som ska göras.

Viktigt att ändra mailadress om du byter jobb och har lagt in sin jobbmail. 

När kommer fakturan?
Vem kontaktar jag om jag har frågor kring medlemskap?