Vill du veta mer om föreningen och medlemskap?Då kan du antingen kontakta oss personligen via kontaktuppgifter på Styrelsesidan eller fylla i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig. Du kan också se över våra vanliga frågor nedan, kanske svaret på din fråga finns där? 

VANLIGA FRÅGOR:

Skall skolhälsovården inte heta skolhälsovård längre nu när det i skollagen refereras till oss som den ”medicinska kompetensen” i elevhälsan.

Helene Klockare i styrelsen ställde följande fråga till Skolverket: En kollega har varit i kontakt med en jurist på Vårdförbundet för att diskutera om namnet Skolhälsovård eller Elevhälsa – medicinsk och omvårdnadskompetens. Enligt juristen är namnen skolhälsovård så vedertaget att det ska finnas kvar. Det känns som att det råder en viss förvirring runt namnbytet. Hur ser ni på skolverket på frågan? Ska skolhälsovården fortsätta heta skolhälsovård eller ska verksamheten byta till Elevhälsa - medicinsk och omvårdnadskompetens? Tacksam för ett förtydligande!

Svar: Hej! Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll blir tydligare Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens Nya sekretessbestämmelser införs.

Här hittar du ett PM om detta:

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/20/99/Elevh%E4lsa9mars2011 .pdf

Hur ska man förhålla sig till ordinationer över huvudmannagränsen när det gäller vaccinationer?
Här ställer vi en vanlig fråga igen?
Här ställer vi en vanlig fråga igen?