Riksföreningen för skolsköterskor ställde in den planerade kongressen 2020. NU planerar vi för kongress  2021 den 25-26 maj, då kommer vi dessutom har ett ledarspår.  Till följd av pandemin ställde vi in vår kongress i Malmö 2020. men 2021 kommer kongressen att äga rum i Karlstad den 25-26 maj. Alla ni som hade betalt anmälningsavgiften till kongress 2020 kommer få en biljett till kongressen 2021. Mer information kommer.