Kongressen i Karlstad 2021 inställd men…

20 november 2020 11:00

Som Ni alla förstår så har rådande omständigheter kring pandemin gjort att vi tänkt om och tänker nytt! Kongressen som var planerad i Karlstad 2021 är alltså inställd. I stället går kongressen av stapeln den 25-26 maj 2021 i digital version.

Du kommer få följa med oss in i en ny värld full av överraskningar, där vi tillsammans skapar interaktion och mervärde. Med samma kvalitet som om vi hade varit på plats, kommer du få uppleva två inspirerande dagar fyllda med gemenskap, lärdom och glädje.

Detta vill du inte missa!

Årets kongress bjuder på ett brett program med valbart spår för att passa skolsköterskor, medicinsk ledningsansvarig samt verksamhetschef för den medicinska elevhälsan.

För mer info, gå in på https://skolskoterskekongress.se/