Välkommen till kongress 2019!

5 februari 2019 09:44
Riksföreningen för skolsköterskor hälsar välkommen till kongress 2019 för elevhälsans medicinska insats på Malmö Arena/Mässan i Hyllie. Riksföreningen för skolsköterskor fyller 75 år och i samband med kongressen vill vi fira det med er!

Utbudet av föreläsningar ska passa såväl skolsköterskor som ledare inom EMI. I denna kongress är ledningsdagarna för ledare inom EMI inkluderade och det finns ett eget ledarspår. Kongressen avslutas med en intresseväckande föreläsning.

Ambitionen är att alla ska uppleva en kongress av hög kvalité och stor relevans för arbetet i den medicinska elevhälsan. Årets moderator kommer att hålla samman kongressdagarna som kommer att ha ett särskilt fokus på friskfaktorer. Temat är bl.a. hälsa, motion/rörelse, sömn, kompisar/vänner. Hur kan vi stärka elevernas självkänsla och skapa en positiv skolmiljö? Vi har också fokus på ständigt aktuella ämnen såsom vaccinationer, vårt lagstöd för EMI och ”myndighetsnyheter”.

Som kongressdeltagare ges man möjlighet att välja fritt mellan de parallella föreläsningarna efter eget intresse och behov.

Sist men inte minst välkomnar vi alla våra medlemmar till årsmötet på torsdag eftermiddag. Styrelsen önskar varmt att ni är med och påverkar arbetet inom riksföreningen. Tillsammans är vi starka och kan driva viktiga frågor.

POSTERUTSTÄLLNING Anmälan stängd 1 februari

 

Läs mer om kongressen här: www.kongress2019.se

Gör din anmälan här: www.kongress2019.se/anmalan