Vill du vara värd för en skolsköterska i sommar?

25 mars 2019 22:52
I år kommer den internationella skolsköterskekonferensen att arrangeras i Sverige. I samband med detta söker vi dig som är intresserad av att vara värd för en skolsköterska, från ett annat land, några dagar för eller efter kongressen som äger rum i Stockholm 22-26 juli.

I år kommer den internationella skolsköterskekonferensen att arrangeras i Sverige. I samband med detta söker vi dig som är intresserad av att vara värd för en skolsköterska, från ett annat land, några dagar för eller efter kongressen som äger rum i Stockholm 22-26 juli. För mer information om kongressen, https://sni2019.com/

Du tar emot en eller två skolsköterskor som sedan skall delta eller har deltagit på kongressen. Du står för kost och logi samt kommer med tips på sightseeing. Du kan bo varsomhelst i Sverige. Tillsammans med den intresserade skolsköterskan kommer ni överens om upplägg såsom tidpunkt och antal nätter, oftast 2–3 nätter. Det är ett ideellt uppdrag, ingen ersättning utgår men möjlighet till internationellt nätverk. Du behöver inte själv delta på kongressen. Den skolsköterska som kommer betalar själv alla resor.

Du som är intresserad är välkommen att kontakta Riksföreningen för skolsköterskor senast 30 april!

Susann Magnusson
Ordförande
ordforande@skolskoterskor.se