Om ansvarsfördelning vid samhällsvård av barn och unga med psykisk ohälsa

4 mars 2019 18:55
Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i ett elevhälsoteam.
Om ansvarsfördelning vid samhällsvård av barn och unga med psykisk ohälsa är ett vägledande stöd till kommuner och landsting. Stödet syftar till att underlätta för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att tolka bestämmelserna om ansvar för vård, omsorg och samverkan gällande placerade barn och unga med psykisk ohälsa

Läs det vägledande stödet