Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa?

22 januari 2019 00:07
Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i ett elevhälsoteam.

En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i ett elevhälsoteam. Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur elevhälsoteam kan gestaltas för att inte bara vara åtgärdande utan även hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare forskning, nationella granskningar och rapporter har visat på svårigheter för elevhälsoteam att arbeta utifrån sitt uppdrag att vara främst förebyggande och hälsofrämjande.

Läs uppsatsen