PAGE IN PROGRESS.

Lite kuriosa kring föreningens logga.  
Efter ett initiativ av ordförande Karin Larsson bestämde styrelsen att föreningen skulle symboliseras av en logotyp. Alla var välkomna att lämna in förslag. Det blev Anita Lundvalls förslag som valdes, året var 1988. Logotypen  föreställer Florens Nightingales lampa som bärs upp av barn som  ”lyfter/ger så mycket” till skolsköterskan. 

Historiska händelser

1944 Svensk sjuksköterskeförenings sektion för skolsköterskor

1964 Det första Sektionbladet ges ut

1969 Sektionsbladet produceras lokalt av olika regioner i landet

1973 Föreningen byter namn till SHSTF:s rikssektion för skolhälsovård

1982 Det första förlagstryckta Sektionsbladet

1987 Föreningen byter namn till Riksföreningen för skolhälsovård

1987 Tidningen byter namn till SKOLHÄLSAN

1997 Föreningen byter namn till Riksföreningen för skolsköterskor