PAGE IN PROGRESS.Lite kuriosa kring föreningens logga.  Efter ett initiativ av ordförande Karin Larsson bestämde styrelsen att föreningen skulle symboliseras av en logotyp. Alla var välkomna att lämna in förslag. Det blev Anita Lundvalls förslag som valdes, året var 1988. Logotypen  föreställer Florens Nightingales lampa som bärs upp av barn som  ”lyfter/ger så mycket” till skolsköterskan. Historiska händelser1944 Svensk sjuksköterskeförenings sektion för skolsköterskor1964 Det första Sektionbladet ges ut1969 Sektionsbladet produceras lokalt av olika regioner i landet1973 Föreningen byter namn till SHSTF:s rikssektion för skolhälsovård1982 Det första förlagstryckta Sektionsbladet1987 Föreningen byter namn till Riksföreningen för skolhälsovård1987 Tidningen byter namn till SKOLHÄLSAN1997 Föreningen byter namn till Riksföreningen för skolsköterskor