Metodstöd Kvinnlig Könsstympning

Metodstöd Kvinnlig Könsstympning

Handlingsplan för Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan mot kvinnlig könsstympning Läs mer

Read More
Hög täckningsgrad mot HPV

Hög täckningsgrad mot HPV

Vaccinationstäckningen har legat kring 80 procent sedan HPV-vaccin började erbjudas till flickor i skolan 2012. säger Tiia Lepp, på Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram. Av flickor födda 2005 var 80,6

Read More