Här hittar du dokument för nedladdning. Välj ämne och år i listan nedan.Namn
Remissvar utbildning for nyanlända elever mottagande och skolgång Ds 2013
328.36 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013
Remissvar gällande patientmaktutredningens delbetänkande om patientlag1 2013
368.12 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013
Remissvar Samhällsvård Fjärr Distansundervisning 130414 11 2013
52.42 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013
Remissvar Tid for undervisning 2013
224.31 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013
Remissvar vägledningsdokument 2013
430.50 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013
Remissvar vägledning barnhälsovården 2013
454.32 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013
Remissvar Modell för framtagande av underlag till regeringen inför beslut om nationella vaccinationsprogram 2013
88.63 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013
Remiss avseende Ansvarsfull hälso och sjukvård. Slutbetänkandet av Patientmaktsutredningen131005 2013
182.12 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013
Erbjudande/samtycke till vaccination av vårdnadshavare och/eller elev
265.39 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013
Samtyckesfrågor JPInfonet 2013
241.57 KB 1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2013