Kongressen i Karlstad 2021 inställd men…

Kongressen i Karlstad 2021 inställd men…

2020-11-20Aktuellt
Som Ni alla förstår så har rådande omständigheter kring pandemin gjort att vi tänkt om och tänker nytt! Kongressen som var planerad i Karlstad 2021 är alltså inställd. I stället
Vaccin mot humant papillomvirus (HPV)

Vaccin mot humant papillomvirus (HPV)

2020-09-17Aktuellt
Ta del av Folkhälsomyndighetens information. Läs mer här eller ladda ner. Vaccin mot humant papillomvirus

Ny utgåva av kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats

2020-08-18Aktuellt
Kvalitetsmåttet är ett verktyg för skolan som vårdgivare för att kunna garantera en hög patientsäkerhet. Nu finns en ny version med fokus på HUR kommuner och fristående huvudmän ska klara
Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

2020-08-16Aktuellt
Välkommen på Riksföreningens årsmöte den 19 september kl.16 i Stockholm, vi har ett begränsat antal fysiska platser. Plats för mötet meddelas inom kort. Möjlighet till digital närvaro kommer att finnas.
Brister i rapporteringen till Nationella vaccinationsregistret NVR

Brister i rapporteringen till Nationella vaccinationsregistret NVR

2020-06-24Aktuellt
De registrerade vaccinationerna i NVR håller god kvalitet. Antalet rapporterade vaccinationer stäms av med de direktanslutna journalsystemen samt Svevac varje månad. Vaccinationstäckningen i NVR är dock något lägre än förväntat,
Prioriteringar för EMI under covid-19 pandemin

Prioriteringar för EMI under covid-19 pandemin

2020-04-13Aktuellt
Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska följa skollagen avseende hälsobesök och möjlighet att erbjuda enklare sjukvårdsinaster i så stor utsträckning, dock med en lägsta nivå enligt tillfälliga rekommendationer nedan. Återgå till
Coronavirus- Covid-19

Coronavirus- Covid-19

2020-04-03Aktuellt
Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. Covid-19 upptäcktes i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt.
Skolsköterskekongress 2020 – inställd

Skolsköterskekongress 2020 – inställd

2020-03-30Aktuellt
Vi måste härmed meddela att Skolsköterskekongress 2020 tyvärr måste ställas in på grund av den rådande situationen med COVID-19. Detta beslut har självklart inte varit enkelt att ta, men vi
Webbenkät till dig som skolsköterska

Webbenkät till dig som skolsköterska

2020-01-25Aktuellt
Idag erbjuds en del skolsköterskor yrkesmässig handledning men omfattning, utformning, erfarenheter och uppfattningar av yrkesmässig handledning för skolsköterskor är vad vi känner till inte utforskat. Forskning inom området kan bidra
NY AVHANDLING

NY AVHANDLING

2020-01-22Aktuellt
Susanne Ragnarsson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, försvarade sin avhandling den 17 januari Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker – en studie om återkommande smärta och