Riksföreningens historia

 

Föreningens namn

logo 2015-01-11

1944      Svensk sjuksköterskeförenings sektion för skolsköterskor

1973      SHSTF:s rikssektion för skolhälsovård

1987      Riksföreningen för skolhälsovård

1997      Riksföreningen för skolsköterskor

 

Vår logga och symbol

logo2

Efter ett initiativ av ordförande Karin Larsson bestämde styrelsen att föreningen skulle symboliseras av en logga. Alla var välkomna att lämna in förslag. Det blir Anita Lundvalls      förslag som väljs, året är 1988. Anita var för tiden aktiv i styrelsen. Hon berättar själv att bilden skall symbolisera barnen som utgångspunkt för allt arbete inom skolhälsovården och att de ”lyfter/ger så mycket” till skolsköterskan som symboliseras av Florens Nightingales lampa. Florens Nightingales lampa är en ofta förekommande symbol för sjuksköterskeorganisationer både nationellt och internationellt.

 

Tidningens utveckling

Skolhälsan_4_13_omslag

 

 

 

 

 

 

 

 

1964      Det första Sektionbladet ges ut

1969      Sektionsbladet produceras lokalt av olika regioner i landet

1982      Det första förlagstryckta Sektionsbladet

1987      Tidningen byter namn till SKOLHÄLSAN

Alla föreningens utgivna tidningar finns på Kungliga biblioteket i Stockholm