Vanliga frågor

Här svarar vi på vanliga frågor som är ”just” vanliga.

Välkommen att mejla in frågor till oss i styrelsen.

Riksföreningen för skolsköterskor får många frågor från sjuksköterskor verksamma inom elevhälsans medicinska insats gällande behörighet att söka program eller enstaka kurser på högskola eller universitet. Riksföreningen har varit i kontakt med flera universitet och tyvärr finns inget enkelt svar på frågan vilken behörighet som gäller. Rekommendationen är att sjuksköterskan tar kontakt med det lärosäte som ger programmet eller enstaka kurser för att studievägledare ska kunna göra en individuell bedömning utifrån den enskilda sköterskans utbildning och/eller kurser.

”Hur kommer det sig att vi distriktsköterskor med förskrivningsrätt inom elevhälsan inte får skriva ut recept till barnen när vi arbetar så nära dem?”

Styrelsens svar

”Skall skolhälsovården inte heta skolhälsovård längre nu när det i skollagen refereras till oss som den ”medicinska kompetensen” i elevhälsan.”

Styrelsens svar

”Hur många elever är det rimligt att för en skolsköterska att ansvara för, finns det någon rekommendation om antal elever/heltids skolsköterska och finns det aktuell statistik?”

Styrelsens svar

”Hur ska man förhålla sig till ordinationer över huvudmannagränsen när det gäller vaccinationer?”

Styrelsens svar

Samtyckesfrågor vad gäller vaccinationer i den medicinska delen av elevhälsan – analys av Natalie Stade, Stadsjurist i Malmö stad.  2013-02-18

Ingen fråga är för dum!

Vi vill gärna höra från dig! Vänligen fyll i din fråga så kontaktar vi dig inom kort.