nosb-loggaNoSB

Nordiskt samarbete för skolsköterskor som arbetar med barn

NoSB är ett nätverk där sjuksköterskor träffas för att diskutera frågor kring barn och ungdomars hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdomar i Danmark, Norge, Sverige, Island, Grönland och Färöarna deltar i nätverket. Sverige deltar med representanter från Riksföreningen för skolsköterskor, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Distriktssköterskeföreningen.

Förutom Riksföreningen för skolsköterskor ingår följande medlemsföreningar i NoSB

Norge

Danmark

Island

Sverige

Färöarna 

NoSB finns på på facebook: NoSB – Nordic coorperation for nurses working with Children and youngster

Bildresultat för facebook