RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

Swedish Association of School Nursesdokument

 

Proposition:

  • Styrelsen föreslår att max 50 000 kronor avsätt årligen för stipendier inom föreningen.

 

Motioner  i datumföljd: