RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

Swedish Association of School Nursedokument

Förenklad hälsoenkät

En arbetsgrupp bestående av Lena Mangelus, Kristina Dalenius och Cathrine Lundberg har sammanställt en förenklad hälsoenkät med lättläst text. Målgrupp kan till exempel vara särskolans elever. En förenklad hälsoenkät med symboler är framtagen av Lena Mangelus. Enkäterna samt råd och anvisningar finna under Dokumentarkiv. Riksföreningens styrelse tackar gruppen för det fina arbete de åstadkommit.