Senaste nytt

OKT
03
2018

Därför ökar psykisk ohälsa bland unga

Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Det är troligt att såväl brister i skolans funktion, som en större medvetenhet om de ökade kraven på arbetsmarknaden, har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga.
Folkhälsomyndighetens slutsats är att den svenska skolan behöver stärkas. Såväl Kommissionen för jämlik hälsa som Skolkommissionen har lyft fram förslag som syftar till att skapa en god lärandemiljö i skolan, bättre skolprestationer och en likvärdig skola. Genom att stärka barns och ungas skolresultat ges de bättre framtida möjligheter på arbetsmarknaden och förutsättningar för en god hälsa.

Läs mer

BY :
COMMENT : Off
About the Author