Senaste nytt

APR
04
2018

Utredning föreslår ökade möjligheter till statsbidrag för anställning av logopeder i elevhälsa

Ett slutbetänkande har överlämnats från utredningen På lika villkor, ,Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) till regeringen. Ett av utredningens förslag är utökade möjligheter för skolhuvudmännen att få statsbidrag för att förstärka elevhälsan med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.

Läs mer

BY :
COMMENT : Off
About the Author