Senaste nytt

SEP
11
2017

Nationella rekommendationer för skolsköterskor gällande aknerådgivning

Det finns en rikstäckande kompetensgrupp för skolsköterskor gällande akne. Målbeskrivningen för kompetensgruppen lyder enligt följande ”Var man än är bosatt i Sverige ska man som elev få samma tillgång till kunskap och ökad medvetenhet kring akne”. Kompetensgruppen har tagit fram rekommendationer som stöd för skolsköterskan gällande aknerådgivning till elever samt vårdnadshavare. Syftet är att öka skolsköterskornas kompetens vid aknerådgivning, samt erbjuda bra verktyg som stöd vid dessa samtal.

Målet med de nationella rekommendationerna är att de ska användas som ett stöd för skolsköterskor vid aknerådgivning. Om landets skolsköterskor utgår från nationella rekommendationer när de rådgör om akne och aktuella behandlingsmöjligheter, säkerställs en likvärdig rådgivning till elever och vid behov, vårdnadshavare.”

Läs de Nationella rekommendationerna

BY :
COMMENT : Off
About the Author