Senaste nytt

SEP
11
2017

Nationellt Metodstöd

SKL och elevhälsans yrkesföreningar samverkar kring ett nationellt utvecklingsarbete för ökad kapacitet och jämlikhet inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa. Målet är att ta fram ett nationellt metodstöd med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Metodstödet ska fungera som en slags handbok för elevhälsans arbete.

Läs mer

BY :
COMMENT : Off
About the Author