Senaste nytt

APR
04
2017

Rekommendationer gällande användning av kombinationsvacciner

Det hexavalenta vaccinet (DTP-polio-Hib-hepatit B) är främst avsett för grundvaccination av spädbarn (doser vid 3, 5 och 12 månader). Vaccinet kan vara aktuellt även vid kompletterande vaccination av äldre barn där det föreligger en medicinsk indikation både av vaccin mot Hib och hepatit B. Vid övriga kompletterande vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta och hepatit B bör tetravalent vaccin (DTP-polio) och separat vaccin mot hepatit B användas.

Läs mer

BY :
COMMENT : Off