Välkommen till vår internationella kongress 22-26 juli 2019

15 maj 2019 22:02
Riksföreningens styrelse vill framföra ett varmt tack till dig som deltog i Skolsköterskekongress 2019.

Riksföreningen för skolsköterskor arrangerar i år en internationell kongress den 22-26 juli i Stockholm. Det är ett bra tillfälle att knyta kontakter med kollegor i andra länder och ta del av aktuell forskning.
Nu finns det också möjlighet att delta under endast en dag till priset 1500kr/dag.  www.sni2019.com