Skolsköterskekongress maj 2020 i Stockholm

10 november 2019 23:29

Välkommen till Skolsköterskekongress 2020 i Stockholm Kistamässan 14-15 maj 2020.  Anmälan är nu öppen.  Riksföreningen för skolsköterskor arbetar för att främja utveckling och forskning inom elevhälsans medicinska insats (EMI). Den årliga kongressen ger dig en fantastisk möjlighet till kunskapsutbyte, att ta del av ny forskning, prata med alla våra utställare samt inte minst att nätverka med en stor del av landets skolsköterskor och EMI. Årets kongress bjuder på ett brett program med tre valbara parallella spår med fokus på ”skolsköterskans komplexa uppdrag”. Föreläsningarna kommer bland annat att beröra sexuell hälsa, samtalsstöd vid suicidrisk, etisk stress, särskola och mycket annat. Tipsa gärna dina kollegor! 
Deadline för inlämning av abstrakt till posterutställningen är den 28 februari 2020.