Här kan du läsa mer om vilka kongresser som anordnas inom nästkommande år.

Välkommen till Kongress 2019!

Riksföreningen för skolsköterskor hälsar välkommen till kongress 2019 för elevhälsans medicinska insats på Malmömässan i Hyllie. 

Riksföreningen för skolsköterskor fyller 75 år och i samband med kongressen vill vi fira det med er!

Utbudet av föreläsningar ska passa såväl skolsköterskor som ledare inom EMI. I denna kongress är ledningsdagarna för ledare inom EMI inkluderade och det finns ett eget ledarspår. Kongressen avslutas med en intresseväckande föreläsning.

Ambitionen är att alla ska uppleva en kongress av hög kvalité och stor relevans för arbetet i den medicinska elevhälsan. Årets moderator kommer att hålla samman kongressdagarna som kommer att ha ett särskilt fokus på friskfaktorer.

Sist men inte minst välkomnar vi alla våra medlemmar till årsmötet på torsdag eftermiddag. Styrelsen önskar varmt att ni är med och påverkar arbetet inom riksföreningen. Tillsammans är vi starka och kan driva viktiga frågor.


Läs mer om kongressen: www.kongress2019.se
Gör din anmälan här: www.kongress2019.se/anmälan

 


School Nurses International conference - 2019

22-29 juli i Stockholm

Welcome to School Nurses International and the beautiful city of Stockholm! July is the warmest month of the year in Sweden when the sun hardly sets. Don’t miss this opportunity to take part in our conference which will be filled with interesting speakers, workshops and an exciting social program.

Välkommen till School Nurses International och den vackra staden Stockholm! Juli är den varmaste månaden i Sverige när solen knappast sätter. Missa inte denna möjlighet att delta i vår konferens, som kommer att fyllas med intressanta talare, workshops och ett spännande socialt program.

www.sni2019.com