Efter ett initiativ av ordförande Karin Larsson bestämde styrelsen att föreningen skulle symboliseras av en logotyp. Alla var välkomna att lämna in förslag. Det blir Anita Lundvalls förslag som väljs, året är 1988. Anita var för tiden aktiv i styrelsen. Hon berättar själv att bilden skall symbolisera barnen som utgångspunkt för allt arbete inom skolhälsovården och att de ”lyfter/ger så mycket” till skolsköterskan som symboliseras av Florens Nightingales lampa. Florens Nightingales lampa är en ofta förekommande symbol för sjuksköterskeorganisationer både nationellt och internationellt.


Historiska händelser

 

1944 Svensk sjuksköterskeförenings sektion för skolsköterskor

1964 Det första Sektionbladet ges ut

1969 Sektionsbladet produceras lokalt av olika regioner i landet

1973 Föreningen byter namn till SHSTF:s rikssektion för skolhälsovård

1982 Det första förlagstryckta Sektionsbladet

1987 Föreningen byter namn till Riksföreningen för skolhälsovård

1987 Tidningen byter namn till SKOLHÄLSAN

1997 Föreningen byter namn till Riksföreningen för skolsköterskor