Här hittar du dokument för nedladdning. Välj ämne och år i listen nedan.

 Namn
Remissvar Effektiv vård 2016
217.71 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar ADHD 4 januari 2016
300.53 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar angående Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa 1 2016
295.18 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete 2016 161110
202.25 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar Socialstyrelsen Revidering av Vagledningen 2016 160707
371.25 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar Socialdepartementet 2016
311.54 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar Skolverket Revidering av Vägledningen 160707 II 2016
378.12 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar Mer tid for kunskap förskoleklass förlängd skolplikt och lovskola SOU 2015 81 2016
435.13 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar Införande av vaccinationer i nationellt vaccinationsprogram 1 2016
91.17 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccination 2016
349.23 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016
Remissvar FoHM 2016
349.32 KB  1 file(s)
Remissvar och skrivelser, Remissvar och skrivelser - 2016