Coronavirus- Covid-19

7 mars 2020 22:34
Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fall av coronasmitta (covid-19) i Sverige mycket hög men risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

Utbrottet av det nya coronaviruset 2019-nCoV kräver samordnade åtgärder internationellt. Det bedömer WHO, som har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Folkhälsomyndighetens utbrottssida uppdateras dagligen med antalet fall kl. 13:00.

Läs om det Aktuella läget 

Det har varit mycket funderingar och diskussion kring EMI´s ansvar för smittskydd. I Folkhälsomyndighetens senaste informaiton står nu "Vid oro och frågor kan skolan även hänvisa elever och vårdnadshavare till elevhälsans medicinska insats. Den samverkar  med  skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen.

FoHMs information till skolor