Årets julgåva till Teskedsorden

Årets julgåva skänker Riksföreningen till Teskedsorden. Teskedsorden är en röst för mångfald. En röst för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Med ett långsiktigt perspektiv arbetar Teskedsorden med skolprojekt, utbildning och opinionsbildning. För vår demokrati och alla

Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa?

En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i ett elevhälsoteam. Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur elevhälsoteam kan gestaltas för att inte bara vara åtgärdande utan även hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare forskning, nationella granskningar och rapporter har visat på svårigheter för

Hög täckningsgrad mot HPV

Vaccinationstäckningen har legat kring 80 procent sedan HPV-vaccin började erbjudas till flickor i skolan 2012. säger Tiia Lepp, på Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram. Av flickor födda 2005 var 80,6 procent vaccinerade medan andelen vaccinerade med två doser låg på 73,8 procent. Vaccineringen av flickor födda 2006 pågår och

Polio vaccin och PANDAS

Vacciner som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är välbeprövade och säkra. Dessa vacciner har inte visat öka risken för autoimmuna, neurologiska eller neuropsykiatriska sjukdomar. Sjukdom eller ovanlig medicinsk händelse under en viss tidsperiod efter vaccination behöver inte betyda att det finns ett orsakssamband.

Psykisk ohälsa bland barn måste tas på allvar.

I slutet av förra året rapporterade Socialstyrelsen att närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige hade sökt vård på grund av psykisk ohälsa år 2016. Under det senaste decenniet har andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos av läkare inom den specialiserade vården eller förskrivits psykofarmaka ökat med 100 […]

Välkommen till kongress 2019!

Utbudet av föreläsningar ska passa såväl skolsköterskor som ledare inom EMI. I denna kongress är ledningsdagarna för ledare inom EMI inkluderade och det finns ett eget ledarspår. Kongressen avslutas med en intresseväckande föreläsning. Ambitionen är att alla ska uppleva en kongress av hög kvalité och stor relevans för arbetet i den medicinska

Vill du bli ledamot i vår styrelse?

Känner du någon som skulle vara aktuell för Styrelsen? – Är du intresserad av att vara med och påverka hälso- och sjukvårdens utveckling samt främja forskning, utveckling och utbildning inom skolsköterskans funktionsområde? – Vill och kan du bidra med din fritid för att främja samarbete med Riksföreningar och nätverk inom