Brister i rapporteringen till Nationella vaccinationsregistret NVR

Brister i rapporteringen till Nationella vaccinationsregistret NVR

2020-06-24Aktuellt
De registrerade vaccinationerna i NVR håller god kvalitet. Antalet rapporterade vaccinationer stäms av med de direktanslutna journalsystemen samt Svevac varje månad. Vaccinationstäckningen i NVR är dock något lägre än förväntat,
Prioriteringar för EMI under covid-19 pandemin

Prioriteringar för EMI under covid-19 pandemin

2020-04-13Aktuellt
Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska följa skollagen avseende hälsobesök och möjlighet att erbjuda enklare sjukvårdsinaster i så stor utsträckning, dock med en lägsta nivå enligt tillfälliga rekommendationer nedan. Återgå till
Coronavirus- Covid-19

Coronavirus- Covid-19

2020-04-03Aktuellt
Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. Covid-19 upptäcktes i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt.
Skolsköterskekongress 2020 – inställd

Skolsköterskekongress 2020 – inställd

2020-03-30Aktuellt
Vi måste härmed meddela att Skolsköterskekongress 2020 tyvärr måste ställas in på grund av den rådande situationen med COVID-19. Detta beslut har självklart inte varit enkelt att ta, men vi
Webbenkät till dig som skolsköterska

Webbenkät till dig som skolsköterska

2020-01-25Aktuellt
Idag erbjuds en del skolsköterskor yrkesmässig handledning men omfattning, utformning, erfarenheter och uppfattningar av yrkesmässig handledning för skolsköterskor är vad vi känner till inte utforskat. Forskning inom området kan bidra
NY AVHANDLING

NY AVHANDLING

2020-01-22Aktuellt
Susanne Ragnarsson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, försvarade sin avhandling den 17 januari Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker – en studie om återkommande smärta och
Skolsköterskekongress maj 2020 i Stockholm

Skolsköterskekongress maj 2020 i Stockholm

2019-11-10Aktuellt
Välkommen till Skolsköterskekongress 2020 i Stockholm Kistamässan 14-15 maj 2020.  Anmälan är nu öppen.  Riksföreningen för skolsköterskor arbetar för att främja utveckling och forskning inom elevhälsans medicinska insats (EMI). Den
Pojkar ska erbjudas HPV vaccination

Pojkar ska erbjudas HPV vaccination

2019-10-06Aktuellt
Flickor mellan 10 och 12 år har vaccinerats mot HPV 16 och 18, som tillsammans orsakar cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer, sedan 2010. Men då bedömdes inte
School Nurses International (SNI) 2019

School Nurses International (SNI) 2019

2019-08-01Aktuellt
Riksföreningen för skolsköterskor arrangerade i år en internationell kongress (SNI) den 22-26 juli i Stockholm på Foresta, Lidingö. Konferensen hade 181 deltagare från 24 olika länder. Det var ett fantastiskt

Vill du bli granskare för säker suicidprevention?

2019-06-28Aktuellt
Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team och du representerar din yrkesorganisation. I uppdraget ingår inläsning av material, startseminarium för granskare, platsbesök hos de deltagande verksamheterna samt rapportskrivning. Det