AKTUELLT

13 april 2020 08:57

Prioriteringar för EMI under covid-19 pandemin

Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska följa skollagen avseende hälsobesök och möjlighet att erbjuda enklare sjukvårdsinaster i så stor utsträckning, dock...
03 april 2020 23:34

Coronavirus- Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner...
30 mars 2020 14:19

Skolsköterskekongress 2020 – inställd

Vi måste härmed meddela att Skolsköterskekongress 2020 tyvärr måste ställas in...
25 januari 2020 11:23

Webbenkät till dig som skolsköterska

Idag erbjuds en del skolsköterskor yrkesmässig handledning men omfattning, utformning, erfarenheter...
22 januari 2020 23:43

NY AVHANDLING

Susanne Ragnarsson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, försvarade sin avhandling...

Information

SOCIALA MEDIER

Följ oss gärna på Sociala medier:

FACEBOOK
INSTAGRAM

LÄNKAR

GDPR

Läs mer om vår förtydligade integritetspolicy:

INTEGRITETSPOLICY