AKTUELLT

24 juni 2020 23:00

Brister i rapporteringen till Nationella vaccinationsregistret NVR

De registrerade vaccinationerna i NVR håller god kvalitet. Antalet rapporterade vaccinationer stäms av med de direktanslutna journalsystemen samt Svevac varje...
13 april 2020 08:57

Prioriteringar för EMI under covid-19 pandemin

Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska följa skollagen avseende hälsobesök och möjlighet...
03 april 2020 23:34

Coronavirus- Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner...
30 mars 2020 14:19

Skolsköterskekongress 2020 – inställd

Vi måste härmed meddela att Skolsköterskekongress 2020 tyvärr måste ställas in...
25 januari 2020 11:23

Webbenkät till dig som skolsköterska

Idag erbjuds en del skolsköterskor yrkesmässig handledning men omfattning, utformning, erfarenheter...

Information

SOCIALA MEDIER

Följ oss gärna på Sociala medier:

FACEBOOK
INSTAGRAM

LÄNKAR

GDPR

Läs mer om vår förtydligade integritetspolicy:

INTEGRITETSPOLICY